Pendulum Domination Structur kortlek

Posted on : September 13, 2017 |post in : |Comments Off on Pendulum Domination Structur kortlek |

Denna kortlek kan vara ett bra komplement till din startkortlek!

D/D/D Chaos King Apocalypse Attribute: Dark Level: 7
Pendulum Scale: 4
Pendulum Effect: Du kan förvisa två D/D monster från din Grave Yard, special Summon detta kort från din Pendulum Zone
Monstertype: Fiend Card Type: Pendulum/Effect
ATK: 2 700 DEF: 2 000
Kort text: Under din motståndares tur, om du har detta kort på din hand eller på The Grave Yard.
Kan du rikta in på två kort som har framsidan upp med Spell/Trap som är under din kontroll.
Du kan inte Special Summon monster, för resten av denna runda, förutom ett Fiend-Type monster och dessutom förstöra det kort som är ditt mål, och om du gör så, Special Summon detta kort (detta är ett Quick Effect). Du kan bara använda denna effekt på D/D/D Chaos King Apocalypse en gång per runda.

D/D Savant Newton Attribute: Dark Level: 7
Pendulum Scale: 10
Pendulum Effect: Du kan inte Pendulum Summon monster, utom D/D ett monster. Denna effekt kan inte förnekas. En gång, medan detta kort är i din Pendulum Zone, kan du inte förneka en aktiverad Trap effekt, som skulle kunna göra skada på ditt kort. Förstör kortet sedan.
Monstertype: Fiend Card Type: Pendulum/Effect
ATK: 0 DEF: 0
Kort text: Du kan inte förneka detta kort, när ett Target D/D och Dark Contract kort finns på din Grave Yard, utom D/D Savant Newton, lägg till det på din hand. Du kan bara använda denna effekt på D/D Savant Newton en gång per runda.

D/D Savant Copernicus Attribute: Dark Level: 4
Pendulum Scale: 1
Pendulum Effect: Du kan inte Pendulum Summon monster, utom D/D monster. Denna effekt kan inte förnekas. En gång, medan detta kort är i din Pendulum Zone kan du inte förneka en aktiverad Spell effekt, som skulle kunna göra skada på ditt kort. Förstör kortet sedan.
Monstertype: Fiend Card Type: Pendulum/Effect
ATK: 0 DEF: 0
Kort text: Om detta kort är Normal eller Special Summon: Kan du skicka ett D/D eller Dark Contract kort från din kortlek till The Grave Yard, utom D/D Savant Copernicus. Du kan bara använda dig av effekten från D/D Savant Copernicus en gång per runda.

D/D Orthros Attribute: Dark Level: 4
Pendulum Scale: 3
Pendulum Effect: Du kan bara använda en gång per runda. Du kan rikta in på ett Spell/Trap kort på spelplanen och ett annat D/D eller Dark Contract kort som är under din kontroll. Förstör kortet sedan.
Monstertype: Fiend Card Type: Pendulum/ Turner/Effect
ATK: 600 DEF: 1 800
Kort text: När tar en strid eller en effekt från Damage: Kan du Special Summon detta kort från din han. Om kortet är Special Summoned till ditt fält, kan du inte Special Summon monster på resten av rundan, utom Fiend-Type monster.

D/D Lamia Attribute: Dark Level: 1
Monstertype: Fiend Card Type: Tuner/Effect
ATK: 100 DEF: 1 900
Kort text: Om detta kort finns på din hand eller på din Grave Yard: Kan du sända ett D/D eller Dark Contract kort från din hand eller ta ett kort som ligger med framsidan upp på spelplanen, till The Grave Yard, utom D/D Lamia. Special Summon detta kort, men förvisa det när det lämnar spelplanen. Du kan bara använda denna effekt på D/D Lamia en gång per runda.

D/D/D Doom King Armageddon Attribute: Dark Level: 8
Pendulum Scale: 4
Pendulum Effect: En gång per runda kan du rikta in på ett D/D monster som du har kontroll över, och det får 800 ATK, till slutet av denna runda, även om kortet lämnar spelplanen.
Monstertype: Fiend Card Type: Pendulum/Effect
ATK: 3 000 DEF: 1 000
Kort text: En gång per runda, om ett eller flera monster som du har under kontroll blir förstörda i en strid eller av ett korts effekt. Du kan rikta in dig på ett av dessa monster, och monstret får lika många ATK som det monstret hade från början, hela denna runda. Detta kort kan inte attackera din motståndare direkt under rundan, om effekten är aktiverad. Kan dessutom inte blir förstört av en Spell/Trap effekt, som inte siktar in sig på detta kort.

D/D Cerberus Attribute: Dark Level: 4
Pendulum Scale: 6
Pendulum Effect: En gång per runda kan du rikta in på ett D/D monster som är under din kontroll, och kortet får 400 ATK och DEF, även om kortet lämnar spelplanen.
Monstertype: Fiend Card Type: Pendulum/Effect
ATK: 1 800 DEF: 600
Korttext: När detta kort är Pendulum Summoned från handen, medan du har kontroll över ett D/D monster annat än D/D Cerberus. Kan du bara rikta in på ett Continuous Spell kort på din Grave Yard, och lägga till det till din hand.

D/D Lilith Attribute: Dark Level: 4
Monstertype: Fiend Card Type: Effect
ATK: 100 DEF: 2 100
Kort text: Är detta kort Normal eller Special Summoned, kan du aktivera en av dessa effekter, Du kan bara använda denna effekt av D/D Lilith en gång per runda.
⦁ Rikta in på ett D/D monster på din Grave Yard och lägg till det på din hand.
⦁ Lägg till ett D/D Pendulum med framsidan upp från din Extra Deck till din hand.

D/D Nighthowl Attribute: Dark Level: 3
Monstertype: Fiend Card Type: Turner/Effect
ATK: 300 DEF: 600
Kort text: När detta kort är Normal Summoned: Kan du rikta in på ett D/D monster på din Grave Yard. Special Summons kortet också, kan du inte Special Summon andra monster under resten av rundan, utom Fiend-Type monster. Det monsters ATK och DEF, kommer att bli 0. Om det blir förstört, får du 1 000 Damage poäng.

D/D Savant Galilei Attribute: Dark Level: 10
Pendulum Scale: 1
Pendulum Effect: Du kan inte Pendulum Summon ett monster, utom D/D monster. Dessa korts effekt kan inte förnekas. En gång per runda, under din Standby Phase, kan Pendulum skalan ökas, med två eller upp till max 10, sedan förstörs alla monster som är under din kontroll, som är över en Level, eller som är lägre än den, eller lika med som detta korts Pendulum skala, utom D/D monsters.
Monstertype: Fiend Card Type: Pendulum/Effect
ATK: 0 DEF: 0
Kort text: Under den andra spelares runda, kan du låta detta kort försvinna, sedan rikta in på ett D/D eller Dark Contract kort som är under din kontroll, åter till din hand. Du kan bara använda denna effekt av D/D Savant Galilei en gång per runda.

D/D Savant Kepler Attribute: Dark Level: 1
Pendulum Scale: 1
Pendulum Effect: Du kan inte Pendulum Summon ett monster, utom D/D monster. Dessa korts effekt kan inte förnekas. En gång per runda, under din Standby Phase, minskas Pendulum skalan med två, minimum till 1, sedan förstörs alla monster du har under din kontroll som är över med en Level som är större än den eller lika med som detta korts Pendulum skala, utom D/D monsters.
Monstertype: Fiend Card Type: Pendulum/Effect
ATK: 0 DEF: 0
Kort text: Om detta kort blir Normal eller Special Summoned: Kan du aktivera en av dessa effekter. Du kan bara använda denna effekt på D/D Savant Kepler en gång per runda.
⦁ Rikta in på ett annat D/D kort som du har kontroll över och stoppa tillbaka det till din hand.
⦁ Tillsätt ett Dark Contact kor från din kortlek till din hand.

D/D/D Oblivion King Abyss Ragnarok Attribute: Dark Level: 8
Pendulum Scale: 5
Pendulum Effect: Om du Special Summon ett eller flera D/D monster, utom under tiden det är Damage Step: Du kan rikta in dig på ett D/D monster på din Grave Yard, och vilket som helst Battle Damage som din motståndare väljer, kommer att halveras resten av rundan. Det går också Special Summon detta monster, och om du gör det, och får 1 000 i Damage poäng. Du kan bara använda denna effekt på D/D/D Oblivion King Abyss Ragnarok en gång per runda.
Monstertype: Fiend Card Type: Pendulum/Effect
ATK: 2 200 DEF: 3 000
Kort text: Om detta kort är Normal eller Special Summoned: Kan du rikta in dig på ett D/D/D monster på din Grave Yard och Special Summon det. Du kan bara använda denna effekt på D/D/D Oblivion King Abyss Ragnarok en gång per runda. Du kan Tribute ett annat D/D monster, för att sedan rikta in på ett monster, som din motståndare har kontroll över, för att sedan förvisa det.

D/D/D Supreme King Kaiser Attribute: Dark Level: 7
Monstertype: Fiend Card Type: Effect
ATK: 2 800 DEF: 2 100
Kort text: Om detta kort är Pendulum Summoned: Alla kort som har framsidan upp hos din motståndare och har förnärvarande kontroll över, kommer deras effekter att förnekas, tills runda är slut. En gång per runda under din Main Phase, om detta kort blev Pendulum Summoned denna runda. Kan du rikta in dig på, upp till två kort i din Spel & Trap Zone, för förstöra dem, och om du gör så, för varje kort som har blivit förstört, får detta kort ytterligare en attack, under varje Battle Phase denna runda.

D/D Proud Ogre Attribute: Dark Level: 6
Pendulum Scale: 8
Pendulum Effect: En gång per runda kan du betala 500 LP, för att sedan rikta in på ett D/D monster
Monstertype: Fiend Card Type: Pendulum/Effect
ATK: 0 DEF: 0
Kort text: När detta kort är Normal Summoned: Kan du Special Summon ett kort med framsidan upp som är ett Dark Pendulum monster från din extra kortlek, men kortets effekter förnekas, dessutom kan du inte Special Summon monster resten av denna runda, förutom D/D monster.

D/D Proud Chevalier Attribute: Dark Level: 5
Pendulum Scale: 6
Pendulum Effect: En gång per runda: Kan du betala 500 LP, för att sedan rikta in på ett monster med framsidan upp, som din motståndare har kontroll över. Det förlorar 500 ATK, även om detta kort lämnar spelplanen. Om inte du har ett D/D kort in din andra Pendulum Zone, blir detta korts Pendulum Scale 5.
Monstertype: Fiend Card Type: Pendulum/Effect
ATK: 2 000 DEF: 700
Kort text: När detta kort blir Normal Summoned: Kan du lägga till ett kort med framsidan upp som är ett Dark Pendulum monster från din extra kortlek till din hand.

Dark Armed Dragon Attribute: Dark Level: 7
Monstertype: Dragon Card Type: Effect
ATK: 2 800 DEF: 1 000
Kort text: Kortet kan inte bli Normal Summoned/Set. Måste blir Special Summoned från din hand, genom att ha exakt tre Dark monster på din Grave Yard, och kan inte, blir kortet Special Summoned på annat vis. Du kan förvisa ett Dark monster från din Grave Yard, för att sedan rikta in på ett kort på spelplanen och förstöra kortet. (Limited)

Dark Grepher Attribute: Dark Level: 4
Monstertype: Warrior Card Type: Effect
ATK: 1 700 DEF: 1 600
Kort text: Du kan Special Summoned detta kort från din hand genom att ta bort ett Level 5 eller högre Dark monster. En gång per runda, kan du ta bort ett Dark monster och skicka ett Dark monster från din kortlek till The Grave Yard.

Armageddon Knight Attribute: Dark Level: 4
Monstertype: Warrior Card Type: Effect
ATK: 1 400 DEF: 1 200
Kort text: När detta kort blir Summoned: Kan du skicka ett Dark monster från din kortlek till The Grave Yard.

Trance Archfiend Attribute: Dark Level: 4
Monstertype: Fiend Card Type: Effect
ATK: 1 500 DEF: 500
Kort text: En gång per runda: Kan du ta bort ett Fiend-Type monster, om du gör det, får detta kort 500 ATK, till slutet av rundan. När detta kort är under din kontroll och har blivit förstört, skicka det till din Grave Yard. Du kan rikta in på ett av dina förvisade Dark monster, lägg till det monster, till din hand.

Kuribandit Attribute: Dark Level: 3
Monstertype: Fiend Card Type: Effect
ATK: 1 000 DEF: 700
Kort text: Under the End Phase (slutfasen), om detta kort blir Normal Summoned denna runda: Kan du Tribute detta kort, ta upp de fem översta korten i din kortlek, och du kan tillsätta ett Spell/Trap-kort till din hand, men också skicka de kvarstående korten till The Grave Yard.

Stygian Street Patrol Attribute: Dark Level: 4
Monstertype: Fiend Card Type: Effect
ATK: 1 600 DEF: 1 200
Kort text: Om detta kort förstör ett monster i en strid, och blir sänt till The Grave Yard: Påverkas skadorna på din motståndare lika mycket som det original Level som det monster har på Grave Yard multiplicerat med 100. Du kan förvisa detta kort från din Grave Yard: Special Summoned ett Fiend-Type monster med 2 000 eller mindre ATK från din hand.

Stygian Security Attribute: Dark Level: 1
Monstertype: Fiend Card Type: Turner/Effect
ATK: 100 DEF: 600
Kort text: Om detta kort blir förstört genom strid och blir skickat till The Grave Yard: Special Summoned ett Level 1 Fiend-Type monster från din kortlek.

Dark Contract with the Yamimakai Icon: Continiuous Spell
Kort text: En gång per runda, under din Standby Phase: Ta 1 000 Damage poäng. Du kan bara använda en av följande effekter av Dark Contract med Yamimakai, och bara en gång per runda.
⦁ Under din Main Phase: Kan du rikta in på ett D/D Pendulum monster på din Grave Yard och placera det i din Pendulum Zone
⦁ Under din Main Phase: Kan du placera ett D/D Pendulum monster med framsidan upp från din extra kortlek till din Pendulum Zone.

Dark Contract with the Gate Icon: Continiuous Spell
Kort text: Under din Main Phase: Kan du tillägga ett D/D monster från din kortlek till din hand. Du kan bara använda denna effekt hos Dark Contract with the Gate en gång per runda. En gång per runda, under din Standby Phase: Ta 1 000 Damage poäng.

Dark Contract with the Swamp King Icon: Continiuous Spell
Kort text: Under din Main Phase: Kan du Fusion Summon ett Fiend-Type Fusion monster från din extra kortlek och använda monster från din hand eller spelplan som Fusion kort. Du kan bara använda denna effekt hos Dark Contract with the Swamp King, en gång per runda. Om Summoning gör med ett D/D Fusion monster görs på detta sätt, kan du också förvisa ett monster från din Grave Yard, som ett Fusion kort. En gång per runda under Standby Phase: Ta 1 000 Damage poäng.

Forbidden Dark Contract with the Swamp King Icon: Continiuous Spell
Kort text: En gång per runda: Du kan Special Summon ett D/D/D monster från din hand in till Defense Position, men kortets effekter förnekas. En gång per runda: Kan du Fusion Summon ett Fiend-Type Fusion monster från din extra kortlek, använda ett monster från din hand eller från spelfältet som ett Fusion kort, inklusive ett monster som har Special Summoned med detta kort med ovanstående effekt. En gång per runda under din Standby Phase: Ta 2 000 Damage poäng.

Foolish Burial Icon: Normal Spell
Korttext: Sänder ett av dina monster från din kortlek till The Grave Yard (Limited)

One for One Icon: Normal Spell
Kort text: Sänder ett monster från din hand till The Grave Yard: Special Summon ett Level 1 monster från din hand eller från kortleken. (Limited)

Allure of Darkness Icon: Normal Spell
Kort text: Dra två kort, sedan förvisa ett Dark monster kort från din hand eller om du inte har något kort på handen, sänd hela din hand till The Grave Yard.

Dark Eruption Icon: Normal Spell
Kort text: Rikta in på ett Dark monster med 1 500 eller mindre ATK på din Grave Yard, och lägg till kortet till din hand.

Emergency Provisions Icon: Quick-Play Spell
Kort text: Sänd vilket antal av andra Spell/Trap kort som du kontrollerar till The Grave Yard: Få 1 000 LP för varje kort som blev sänt till The Grave Yard på detta sätt.

D/D Reroll Icon: Continiuous Spell
Kort text: Dark Contract kort som du har kontroll över kan inte blir förstörda av din motståndares kort effekter. Du kan förvisa detta kort från din Grave Yard, för att sedan rikta in på till tre av dina andra förvisade D/D kort, blanda i dem i din kortlek.

D/D Rescruits Icon: Normal Trap
Kort text: Om din motståndare kontrollerar fler monster än du: Rikta in på olika antal av D/D monster och/eller Dark Contract kort på din Grave Yard, för att få lika många som din motståndare, lägg till dem på din hand. Du kan bara aktivera ett D/D Rescruits per runda.

D/D/D Human Resources Icon: Normal Trap
Kort text: Blanda tre kort in I kortleken, vilken som av kombinationerna av D/D monster, in i din hand, spelplanen eller Grave Yard, och/eller D/D kort i din Pendulum Zone, sedan kan du lägga till två D/D monster från din kortlek eller från din hand.

Dark Contract with the Witch Icon: Continuous Trap
Kort text: Du kan skicka ett D/D eller Dark Contract kort från din hand till The Grave Yard, för att sedan rikta in ett kort på spelfältet, och förstöra det. Du kan bara använda dig av den effekten på kortet D/D/D Human Resources, en gång per runda. Alla Fiend-Type monster som är under din kontroll, får 1 000 ATK, men bara under din motståndare runda. En gång per runda under din Standby Phase: Ta 1 000 Damage poäng.

Dark Contract with Errors Icon: Continuous Trap
Kort text: En gång per runda, om du har kontrollen av ett D/D monster: Kan du förneka alla Trap korts effekter på spelplanen, förutom detta kort, resten av denna runda, även om detta korts lämnar spelplanen. En gång per runda, under din Standby Phase: Ta 1 000 Damage poäng.

Contract Laundering Icon: Normal Trap
Kort text: Förstör så många Dark contract kort i din Spell & Trap Zones som möjligt, och om du gör så, dra samma antal av kort som du förstörde från din kortlek, och få 1 000 LP för varje kort du drog med denna effekt.

Sinister Yorishiro Icon: Continuous Trap
Kort text: Varje gång ett Level 5 eller högre Fiend-Type monster du Normal Summon, kan bli Summoned utan Tributing exakt som ett Normal Summoned/Set Level eller högre Fiend-Type monster, och inga andra kort, kommer att blir förstörda, du kan sända detta kort till The Grave Yard istället.

Escape from the Dark Dimension Icon: Continuous Trap
Kort text: Rikta ett av dina förvisade Dark monster: Special Summon det kortet. När kortet har lämnat spelplanen, förstör kortet, och om du gör så, förvisa det. När det kortet är fördärvat, förstör detta kort.

Hope for Escape Icon: Normal Trap
Kort text: Om din motståndares LP är minst 1 000 eller högre än dina egna: Betala 1 000 LP, dra ett kort för vart 2 000 poäng skillnad mellan ditt LP och din motståndares.

D/D/D Dragonbane King Beowulf Attribute: Dark Level: 8
Monstertype: Fiend Card Type: Fusion/Effect
ATK: 3 000 DEF: 2 500
Kort text: Ett D/D/D monster plus ett D/D monster. Om ett D/D monster som är under din kontroll och attackeras av ett Defense Position monster, vållas genomträngande stridsskadorna på din motståndare kort. En gång per runda under din Standby Phase: Kan du förstöra alla korten i The Spel & Trap Zones.

D/D/D Cursed King Siegfried Attribute: Dark Level: 8
Monstertype: Fiend Card Type: Synchro/Effect
ATK: 2 800 DEF: 2 200
Kort text: Ett Tuner plus ett eller flera Non-Tuner D/D monster. Under varje spelares runda: Kan du rikta in dig på ett Spell/Trap kort med framsidan upp på spelplanen. Det kortet får sina effekter förnekade, tills nästa Standby Phase. Du kan bara använda denna effekt av D/D/D Cursed King Siegfried en gång per runda. Om detta kort blir fördärvat i en strid eller av en effekt från ett kort och blir sänt till The Grave Yard: Får du 1 000 LP för varje Dark Contract kort som är under din kontroll.

D/D/D Wave King Caesar Attribute: Water Level: 4
Monstertype: Fiend Card Type: Xyz/Effect
ATK: 2 400 DEF: 1 200
Kort text: Två Level 4 Fiend-Type monster. Under varje spelares runda: Kan du sätta ihop ett Xyz kort med detta kort, i slutet av the Battle Phase. Special Summon från din Grave Yard och få så många förstörda monster som möjligt under denna runda, men under nästa Standby Phase, ta 1 000 Damage poäng för varje monster som har Special Summoned under denna effekt. Om detta kort blir sänt från spelplanen till The Grave Yard: Kan du tillföra ett Dark Contract kort från din kortlek till din hand. Du kan bara använda varje effekt av D/D/ D Wave King Caesar en gång per runda.

 

 


Theme Designed Bymarksitbd