Länk strategi

Posted on : August 30, 2017 |post in : |Comments Off on Länk strategi |

För att få en kedja av kort, eller en länk, om man hellre vill kalla det för det. Kommer vi att fokusera på två olika Link monster, vilket kan vara en mycket bra strategi att ha sin kortlek. Dessutom finns det stor risk att dina motståndare även, kommer att använda sig av dessa spelkort i sin strategi. Mycket för att dessa kort gör att det blir en stor variation och flexibilitet i kortleken. Dessa två kort funkar alldeles utmärkt vart och för sig, men att spela dessa två tillsammans blir ännu bättre.

Det första kortet är monster Missus Radiant, och är ett type Earth kort. De som spelade Yu-Gi-Oh från början och är av gamla skolan minns säkert kortet Milus Radiant. Detta kort hjälpte monster med type Earth, och gjorde att de skulle bli starkare och ge starkare vind till Wind monster.
Det du behöver för att spela Missus Radiant, är två type Earth monster som har två pilar pekande diagonalt nedåt. Det är ett mycket bra kort att placera i Extra Monster Zone på spelplanen, för att kunna Summon det senare.
Missus Radiant har fortfarande förmågan att göra type Earth monster starkare och väcka Wind monster. Eftersom Missus Radiant är ett type Earth kort själv, ökas ATK till 1 900. Kortet har också en inbyggd försäkring, om det skulle förstöras. Du kommer få ta ett type Earth monster från din Grave Yard, till din hand. Vilket gör att du kan ta tillbaka ett användbart kort, eller låta kortet att rikta in sig på sig själv, för att sedan ta det tillbaka till din Extra kortlek. Vilket innebär att du kan använda kortet vid ett senare tillfälle.
Eftersom du behöver type Earth monster, är det bra att använda dig av Missus, som en bra strategi. Precis som korten Gouki eller Zodiac. Så länge du kan använda dig av två type Earth monster, är Missus Radiant ett bra komplement till din strategi. Du kan även använda, the Sheep Token, som en fördel till Missus och på så vis dessutom blockera attacker.

Det andra kortet – Gaia Saber, the Lightning Shadow, har en Link Rating på 3 och har inga effekter. Men kortet gör det värt att använda ändå, med tanke på de höga ATK poängen – 2 600. Link Arrows pekande på varje sida och en pil pekande nedåt. Och är dessutom ett Link Materials, vilket är användbart.
Vilket än monster Gaia Saber möter, har ingen betydelse, vad det har för Type eller Attribute det har eller har för Effect. Gör du kan uppgraderas till ett Link 2 monster, tillsammans med vilket annat monster, vilket som helst.
I grund och botten, om inte du använder som något ovanligt som The Monarchs Erupt, kan du spela Gaia Saber i din kortlek. Du har ingenting att förlora och använda detta kort i din strategi. Du får dessutom tillträde till ett Link monster med ett högt ATK och med bra Link Arrows placering.
Gaia Saber funkar även bra ihop med att spela tillsammans med Missus Radiant. Du kan använda den Link 2 som ett steg för att spela Gaia Saaber, eller om du kan spela dem tillsammans får Gaia Saber hela 3 100 ATK poäng.
Ett kort som också funkar bra i detta sammanhang, är Scapeghost, ihop med de vanliga bytena av kort i dina Quick Play Spell, för att skapa ett starkt Link monster tillsammans med Gaia Saber.
Du kommer att komma på, att Missus Radiant och Gaia Saber, the Lightning Shadow är bra kort i en kortlek, för att få stor variation. Väljer du en type Earth strategi, kommer du förmodligen vilja ha Missus Radiant med i din kortlek. Använder du Gais Saber, kan det kortet, vara med i vilken strategi som helst, som du planerar att ha. Dessa två kort kan vara en suverän taktik, för att använda dig av in din strategi inför en turnering!


Theme Designed Bymarksitbd