Startkortlek – Link Strike

Posted on : July 20, 2017 |post in : |Comments Off on Startkortlek – Link Strike |

Startkortlek – Link Strike

Link Strike är en ny startkortlek för år 2017. Och innehåller dessa kort:
Kortnamn Beskrivning

Bitron Attribute: Earth Level: 2
Monstertype: Cyberse Card Type: Normal
ATK: 200 DEF: 2 000
Kort text: Ett nytt och det finns inte så mycket information om detta kort än så länge. Det är en ny art som finns i den elektroniska rymden.

Draconnet Attribute: Dark Level: 3
Monstertype: Cyberse Card Type: Effect
ATK: 1 400 DEF: 1 200
Kort text: När detta kort används i en Normal Summoned: Du kan Special Summon en gång, som har nivå 2 eller lägre. Normalt monster från din hand eller din kortlek i försvars position.

RAM Clouder Attribute: Light Level: 4
Monstertype: Cyberse Card Type: Effect
ATK: 1 800 DEF: 1 000
Kort text: Du kan Tribute ett monster, för att sedan rikta in på ett Cyberse monster på din Grave Yard: Special Summon det. Du kan bara använda kortets effekt en gång per runda.

Linkslayer Attribute: Earth Level: 5
Monstertype: Cyberse Card Type: Effect
ATK: 2 000 DEF: 600
Kort text: Om du inte har någon kontroll över monsteran, kan du Special Summon detta kort, från din hand. En gång per runda. Du kan förinta upp till två kort, för att sedan sikta in på ett flertal Spells- och Traps-kort på spelplanen, för att sedan förstöra dessa.

Galaxy Serpent Attribute: Light Level: 2
Monstertype: Dragon Card Type: Turner/Normal
ATK: 1 000 DEF: 0
Kort text: Ditt hopp och dina drömmar kan bli uppfyllda, om du får en glimt av detta speciella kreatur på kvällen, som försvinner i natten och stiger ner i The Sea of Stars.

Mystery Shell Dragon Attribute: Dark Level: 4
Monstertype: Wyrm Card Type: Normal
ATK: 2 000 DEF: 0
Kort text: Mystiskt varelse som plötsligt uppenbarar sig, från en annan dimension. Dess attack paralyserar sitt måls nerver, och frambringar intensiva hallucinationer.

Beast King Barbaros Attribute: Earth Level: 8
Monstertype: Beast-Warrior Card Type: Effect
ATK: 3 000 DEF: 1 200
Kort text: Du kan Normal Summon/Sett detta kort utan behöva göra en Tribute. Kortets ATK kommer att bli 1900. Du kan göra en Tribute mot 3 monster, för att sedan göra en Tribute Summon, men inte göra ett Set, med detta kort. Om kortet blir Summoned denna väg: Förstör motståndarens kontroll på sina kort.

Cyber Dragon Attribute: Light Level: 5
Monstertype: Machine Card Type: Effect
ATK: 2 000 DEF: 1 600
Kort text: Om bara din motståndare kontrollerar ett monster, kan du Special Summon detta kort, om du har det på din hand.

Photon Thrasher Attribute: Light Level: 4
Monstertype: Warrior Card Type: Effect
ATK: 2 100 DEF: 0
Kort text: Kan inte användas i en Normal Summoned/Set. Utan måste först bli Special Summoned, från din hand, under tiden som du inte kontrollerar några monster. Kan inte användas i en attack om du kontrollerar andra monster.

Exarion Universe Attribute: Dark Level: 4
Monstertype: Beast-Warrior Card Type: Effect
ATK: 1 800 DEF: 1 900
Kort text: Under ditt Battle Step: Om detta kort attackeras av ett Defense Positions monster, kan du göra att, detta korts exakt får 400 ATK, och om inte, kommer kortet orsaka genomträngande stridsskador. Denna effekt håller på tills rundan är slut.

Evilswarm Mandragora Attribute: Dark Level: 4
Monstertype: Plant Card Type: Effect
ATK: 1 550 DEF: 1 450
Kort text: Om din motståndare kontrollerar fler monster än du gör, kan du Special Summon detta kort från din hand.

Marauding Captain Attribute: Earth Level: 3
Monstertype: Warrior Card Type: Effect
ATK: 1 200 DEF: 400
Kort text: Din motståndare kan inte sikta på ett Warrior monster inför attacker, bara på detta kort. När detta kort är Normal Summoned: kan du göra en Special Summon på Level 4 eller lägre från din hand.

Sangan Attribute: Dark Level: 3
Monstertype: Fiend Card Type: Effect
ATK: 1 000 DEF: 600
Kort text: Om detta kort blir skickat till The Grave Yard, får du ta ett monster med 1 500 eller mindre ATK från din kortlek till din hand, men du kan inte aktivera korten eller dess effekter på korten, med detta namn under resten av rundan. Du kan bara använda effekten på detta kort en gång per runda.

Kuribandit Attribute: Dark Level: 3
Monstertype: Fiend Card Type: Effect
ATK: 1 000 DEF: 700
Kort text: Under the End Phase (slutfasen): Om detta kort blir Normal Summoned denna runda, kan du Tribute detta kort, ta upp de fem översta korten i din kortlek. Därefter kan du tillsätta en Spell/Trap-kort till din hand, men också skicka de kvarstående korten på spelplanen till The Grave Yard.

Marshmallon Attribute: Light Level: 3
Monstertype: Fairy Card Type: Effect
ATK: 300 DEF: 500
Kort text: Detta kort kan inte bli förstört under en attack. Efter att ha beräknat vilka skador som har åsamkas, och om detta kort blev attackerat, med baksidan upp i början av the Damage Step: får den attackerande spelaren 1 000 Damage poäng.

Cardcar D Attribute: Earth Level: 2
Monstertype: Machine Card Type: Effect
ATK: 800 DEF: 400
Kort text: Kan inte bli Special Summoned under din första Main Phase. Om detta kort blev Normal Summoned under rundan: Kan du Tribute detta kort, dra två kort, för att sedan bli the End Phase. Du kan inte Special Summoned under rundan, om du aktiverar effekten.

Ryko, Lightsworn Hunter Attribute: Light Level: 2
Monstertype: Beast Card Type: Flip/Effect
ATK: 200 DEF: 100
Kort text: FLIP: tillsätt dessa effekter samtidigt – du kan inte förstöra ett kort ute på spelplanen, sänd de tre översta korten in din kortlek till The Grave Yard.

Battle Fader Attribute: Dark Level: 1
Monstertype: Fiend Card Type: Effect
ATK: 0 DEF: 0
Kort text: När en motståndares monster förklarar en direkt attack: Kan du Special Summon detta kort från din hand, för att sedan sätta stopp på i the Battle Phase. Om det kallas på detta vis, blir kortet förvisat från spelplanen.

Swift Scarecrow Attribute: Earth Level: 1
Monstertype: Machine Card Type: Effect
ATK: 0 DEF: 0
Kort text: När en motståndare förklarar en direkt monster attack (Quick Effect): Kan du kassera det kortet, förhindra attacken, för att sedan göra slut på the Battle Phase.

Effect Veiler Attribute: Light Level: 1
Monstertype: Spellcaster Card Type: Tuner/Effect
ATK: 0 DEF: 0
Kort text: Under motståndaren Main Phase (Quick Effect): Kan du skicka detta kort till The Grave Yard från din hand, för att sedan rikta in på ett Effect Monster, hos din motståndare som denna har kontroll över: det monstret med framsidan upp och som din motståndare har under kontroll, har ingen verkan under resten av runda.

Cynet Unverse Icon: Field Spell
Kort text: Alla länk monster du har under kontroll får 300 ATK, en gång per runda. Du kan skicka ett monster till The Grave Yard, blanda in det i kortleken. Om detta kort blir förstört på spelplanen av ett korts effekt: Skickas alla monster in i the Extra Monster Zones på The Grave Yard.

Monster Reincarnation Icon: Normal Spell
Kort text: Kasserar ett kort, för att sedan rikta in på ett monster på din Grave Yard, lägg till kortet till din hand.

Dark Hole Icon: Normal Spell
Kort text: Förstör alla monster på spelplanen.

Mystical Space Typhoon Icon: Quick-Play Spell
Kort text: Rikta in på ett Spell/Trap-kort på spelplanen, förstör sedan det målet.

Book of Moon Icon: Quick-Play Spell
Kort text: Rikta in på ett monsterkort med framsidan upp på spelplanen, för att sedan byta mål, till ett kort med baksidan ner som ligger i en försvars position.

Forbidden Lance Icon: Quick-Play Spell
Kort text: Rikta in på ett monsterkort med framsidan upp på spelplanen, denna runda, då förlorar målet 800 ATK, men blir opåverkad av effekten av andra Spells/Traps-kort.

United we stand Icon: Equip Spell
Kort text: Detta utrustade monster får 800 ATK och DEF, för varje monsterkort som du har med framsidan upp på spelplanen och är under din kontroll.

Pot of Duality Icon: Normal Spell
Kort text: Plockar bort de tre översta tre korten från din kortlek, lägg till ett av dem till din hand. Därefter blanda in de andra två i kortleken igen. Du kan bara aktivera Pot of Duality en gång per runda. Du kan inte Special Summon kortet, under tiden som det är aktiverat.

Burden of the Mighty Icon: Continuous Spell
Kort text: Varje monsterkort som din motståndare har med framsidan upp på spelplanen och denna har kontrollen över, förlorar 100 ATK multiplicerat sin egen Level på kortet.

Supply Squad Icon: Continuous Spell
Kort text: En gång per runda, om ett eller flera monster, som är under din kontroll, blir förintat i en strid eller av ett korts effekt: Då kan du dra ett kort.

Terraforming Icon: Normal Spell
Kort text: Lägg till ett Field Spells-kort från din kortlek till din hand.

Jar of Avarice Icon: Normal Trap
Kort text: Ta fem kort från din Grave Yard, utom Jar of Avarice, blanda in alla fem korten i din kortlek, dra sedan ett kort. Du kan bara aktivera Jar of Avarice en gång per runda.

Call of the Hunted Icon: Continuous Trap
Kort text: Aktivera detta kort genom att rikta in dig på ett monster på din Grave Yard: Special Summon det målet in i Attack Position. När detta kort lämnar spelplanen, förstörs målet. När målet är förstört, förstör detta kort.

Mirror Force Icon: Normal Trap
Kort text: När ett av monster hos din motståndare förklarar att den ska göra en attack. Förstörs alla dina motståndares monster som är i Attack Position.

Torrential Tribut Icon: Normal Trap
Kort text: När ett eller flera monster Summoned: Förstörs alla monster som finns på spelplanen.

Ring of Destruction Icon: Normal Trap
Kort text: Under tiden som det är din motståndares tur: Rikta in dig på ett monster med framsidan upp som är under din motståndare kontroll, som i sin tur förlorar sina ATK, som är lägre eller är lika med deras LP (Life Points). Förstör det monster som ligger med framsidan upp, och om du gör så, ta Damage poäng som är lika mycket som det kortet har i original ATK. Därefter skapar kortet förstörelse på din motståndares kort, som också får lika mycket Damage du fick. Du kan bara aktivera Ringa of Destruction en gång per runda.

Bottomless Trap Hole Icon: Normal Trap
Kort text: När din motståndare Summons ett eller flera monster med 1 500 ATK eller mer: Då förstörs det eller de monster som har 1 500 eller mer i ATK. Och om du gör detta, förvisas det eller dem från spelplanen.

Compulsory Evacuations Device Icon: Normal Trap
Kort text: Rikta in dig på ett monster på spelplanen: sänd målet tillbaka till handen. (Limited)

Fiendish Chain Icon: Continuous Trap
Kort text: Aktivera detta kort genom att rikta in dig på ett Effect Monster på spelplanen, förhindra detta korts effekt på det monster som ligger med framsida upp på spelplanen, dessutom kan det monster inte heller bli attackerat. När det är förstört, förstör detta kortet.

Dark Bribe Icon: Counter Trap
Kort text: När motståndarens har ett Spel/Trap kort är aktiverat: Drar din motståndare ett kort, och gör att det förhindrar att ett Spell/Trap- kort att blir aktiverat, och om du gör så, förstör det sedan.

Decoder Talker Attribute: Dark Link:
Monstertype: Cyberse Card Type: Link/Effect
ATK: 2 300 DEF: 0
Kort text: Två plus Effect Monsters får 500 ATK för varje monster som de har poäng på. När din motståndare aktiveras ett kort eller en effekt, riktas in på ett eller flera kort du har under kontroll (Quick Effect): Du kan Tribute ett monsters poäng till detta kort. Förhindrar att kortet aktiveras, och om du gör så, förstör kortet detta kort sedan.

Honeybot Attribute: Light Link:
Monstertype: Cyberse Card Type: Link/Effect
ATK: 1 900 DEF: 0
Kort text: Två Cyberse monster. Ingen av spelarna kan rikta in sig på detta kortpoäng med hjälp av ett korts effekt. Och detta monster kan inte bli förstört i ett strid.

Link Spider Attribute: Earth Link:
Monstertype: Cyberse Card Type: Link/Effect
ATK: 1 000 DEF: 0
Kort text: Ett normal monster, en gång per runda: Kan du Special Summon ett Level 4 eller lägre Normal Monster, från din hand, till din zone som detta korts poäng är på.

 

 


Theme Designed Bymarksitbd