Regler vid turneringar

Posted on : August 31, 2017 |post in : |Comments Off on Regler vid turneringar |

   Här kommer det ett utdrag av Konamis regler och föreskrifter. Vilket kan hjälpa dig att få lite mer förståelse och ett grepp om vad som gäller för dig inför olika tävlingar och turneringar. Dessa är regler och föreskrifter som följs över hela världen i Yu-Gi-Oh! sammanhang. Där Konami medverkar som arrangör eller samarbeta med anordnaren av turneringen.Konami Digital Entertainment (KDE) Official Y-Gi-Oh! Trading Card Game Turnerings PolicyFör en spelare som deltar i en turnering i Konamis försorg krävs det att visa regler och föreskrifter följs. Detta är till för att alla deltagare i turneringarna ska kunna delta på lika villkor, vilket betyder att alla spelare blir likadant behandlade. Policyn gäller inte enbart deltagande spelare, utan också domare, funktionärer eller andra som på annat vis är involverade i turneringarna. Det förväntas att alla som deltar i en turnering har läst de regler och föreskrifter som gäller. För att kunna bli uppdaterad vad som gäller inför en turnering så går det att läsa om dessa regler och föreskrifter på Yu-Gi-OH! webbsidan, www.yugioh-card.com, under fliken Rules. Alla dokumenten uppdateras ständigt, vilket ger dig möjlighet att själv vara uppdaterad på vad som gäller på turneringar.Turnerings strukturDet finns två olika nivåer i KDS:s organiserat spel:Nivå 1 – Tillfälligt spel: Detta omfattas av turneringsbutiker, Level evenemang, Junior evenemang, Pegasus Challenge och Dualist LeaguesNivå 2 – Konkurrens betonat: Detta omfattas av OTS Championships, Regional Qualifiers, Dragon Duells, Yu-Gi-Oh! Trading Card Game Extravaganza, Yu-Gi-Oh! Championship Series, National Championships, World Championship Qualifier och World Championship.Nivå 1 spel är designat för ett tillfälligt spel och reglerna följs inte lika hårt. I och för sig följer man turneringspolicy och straffguidelinjerna på denna nivå, men fokus ligger mer på att ha en rolig och vänlig atmosfär för spelarna att spela i. På denna nivå används den så kallade ”slut på match proceduren”, som betyder att när en spelare har förlorar en match så är inte spelaren med i turneringen längre.Nivå 2 spel är mer ett prestigefyllt spel och då följer man reglerna och straffen till punkt och pricka. Alla Dragon Duel evenemang måste vara en nivå 2 turnering. Oftast används Swiss Rounds i dessa events. Vilket innebär om en spelare förlorar en match så kan spelaren ändå få fortsätta att delta i turneringen, för att sedan gå vidare till en play off i slutet av turneringen. Allt hänger på hur mycket poäng en spelare lyckas samla ihop i sina matcher.

FormatDet finns en mängd tillgängliga format som är sanktionerade av Yu-Gi-Oh! TCG turneringar. För en spelare gäller det att kontrollera vilket format användas i turneringen som spelaren vill delta i och på detta vis förbereda sig så mycket som möjligt.Dessa är de vanligaste formaten som en turnering spelas i:
⦁ Constructed Format – Spelaren måste ta med sig egna turnerings och godkända kortlek för att kunna delat i en Constructed Tournament. Denna typ av format använder sig av kort från den Advanced eller Traditional kort listan.
⦁ Sealed Deck Format – Spelaren i en Sealed Deck format event kommer att få kort på eventet och utifrån dessa kort så får spelaren sedan bygga sin egen matchkortlek. Detta innebär att spelaren inte använder sig av sin vanliga matchkortlek. Spelarna får Sealed Pack (Spelaren får ett visst anta av boosters och/eller en förseglad förkonstruerad kortlek som spelaren får välja vilka kort som ska användas i kortleken) eller Booster Draft, (som innebär att spelarna öppnar ett visst antal produkterna i en grupp och väljer därefter kort att inkludera i sin kortlek). Så beskrivs lättas hur en Sealed Tournament format går till.
⦁ Open Format – Detta format innebär att det är ett vanligt spel evenemang där ingen parning mellan spelarna har skett i förskott, inga förlorar/vinnare anteckningar görs och där finns ingen tidsgräns bestämd på spelet och spelarna. Detta format används oftast vid Sneak Peaks och Dualist Leagues.
TidsgränsVarje Yu-Gi-Oh! TCG runda är på 40 minuter i längd och gäller både för nivå 1 och nivå 2. Men för speciella events, typ Yu-Gi-Oh! Championship Series, National Championships med flera, kan rundorna tid kan bli justerade efter att ha diskuterat det med turneringens organisatör, men bara om det har gjorts innan turneringen börjar.Vid Single-Elimination play off rundor kan tidsgränsen bli justerad av huvuddomaren eller av turneringen organisatör innan starten går för elimineringsrundorna. Antal duellerYu-Gi-Oh” TCG match rundor är best av tre duell format. Den första spelaren som vinner två dueller förklaras som vinnare i matchen. Om en spelare förlorar två dueller så betyder det att spelaren har förlorat matchen.Om bägge spelarna har var sin förlust i matchen så får bägge två en Game Loss samtidigt, matchen räknas då som en Double Loss. Det är möjligt att spela mer än tre dueller i en match, detta om spelarna slutar med ett Draw (oavgjort) innan slutet av rundan.

Konstruera kortleks information

AllmäntSpelarna måste tänka på att uppfylla vissa riktlinjer när de ska konstruera en kortlek inför en Yu-Hi-Oh! TCG turnering, detta för att kunna använda kortleken i evenemanget. Spelarna måste garantera att deras kortlek uppfyller alla kraven innan de deltar i turneringen. I en spelares kortlek, inkluderas deras Main Deck och det kan också inkludera en Side Deck och/eller en Extra Deck.En spelare får inte ha mer än tre kopior av något av korten i deras Main Beck, Side Deck och Extra Deck

tillsammans.Main DeckEn konstruerad Main Deck för en Yu-Gi-Oh! TCG evenemang måste ha minst 40 kort och ha ett maxantal på 60 kort. Det är bara korten i Main Deck som räknas i det totala antalet, korten i Side eller Extra Deck räknas inte in i det totala antalet. Side DeckSom ett tillskott till Main Deck så kan en spelare i en Constructed Tournament kanske använda sig av en Side Deck upp till 15 kort. Innan matchens början så ska spelarna bekräfta hur många kort det finns i sin Side Deck för varandra. Korten i en Side Deck kan bli utbytta med kort från Main Deck och Extra Deck mellan duellerna i en match, typ ett kort mot ett annat kort.Har Side Deck blivit använd mellan duellerna så ska denna räknas igen framför motståndaren, detta för att visa att antalet kort i Side Deck har fortfarande samma antal kort som den hade från början.Kort kan inte bytas mellan Main Deck och Extra Deck även om du har haft dessa kort i din Side Deck.Efter varje runda i turneringen så måste spelaren ta bort alla sina Side Deck kort och återskapa Main Deck och Extra Deck som de var från början innan nästa match börjar.Spelare får inte lägga till kort till deras Main Deck från deras Side Deck innan den första duellen i en match.
Extra DeckEn spelare är tillåten att ha en Extra Deck upp till 15 Fusion, Synchro eller Xyz monster. Fusion, Synchro och Xyz monster har aldrig spelaren i sin Main Deck.Yu-Gi-Oh! kort som inte är registrerade på en spelares Deck List får inte spelaren ha med sig andra kort ihop med sina matchkortlekar, detta även om spelaren har dessa extra kort liggandes i en box eller ask vid sidan om. Om inte kortet används enbart till en väl markerat tokenkort.
ÖvrigtDet spelaren bör ha i åtanken inför att konstruera en kortlek är att kontrollera vilka kort som är spelbara. Speciellt viktigt inför en Advanced Format turnering, men gäller även för Traditional Format turneringar till en viss del. Vissa kort är förbjudna att använda, andra kort får spelaren bara använda ett visst antal gånger. Listan med vilka kort som är förbjudna eller har begränsade kan du hitta på: http://www.yugioh-card.com/en/limited/, som ständigt uppdateras.


Theme Designed Bymarksitbd