Allmänna regler

Posted on : August 30, 2017 |post in : |Comments Off on Allmänna regler |

Det finns allmänna regler i Yu-Gi-Oh som kan vara bra att veta innan du ger dig in i en batalj mot en motståndare på spelplanen. Dessa allmänna regler är uppdelade i fem olika kategorier – Spell Speed, Game State, Chain Links, Rule Sharking och SEGOC (Simultaneous Effect Go On Chain).

Spell Speed

Som du säkert vet har alla korten i Yu-Gi-Oh en inbyggd hastighet, som delas upp i tre olika kategorier:Spell Speed 1 – dessa kort kan endast spelar när det är din tur, när gamestate är öppet. Gamestate innebär är att inga andra kort är i kedjan och du har företräde i duellen. Alla korten med – Normal Spells, Ritual Spells och Fields Spells, den delen av monstrets effekt, samt en del av specifika trigger-effekter av monster, spells och traps, som exempelvis – Vanity´s Emptiness förstörelse effekt ingår i en Spell Speed 1.Spell speed 2 – till skillnad från Spell Speed 1 kan dessa spelkort aktiveras när som helst, så länge det är din tur och har företräde i duellen. Om ett spelkort aktiveras och du svarar med ett Spell Speed 2, läggs detta till på kedjan och det senaste lagda kortet i kedjan löses upp. Normal och Continiuous Traps, en del monstereffekter, de som är Quick, och Quick-Play Spells är Spell Speed 2Spell Speed 3 – endas Counter Traps är Spell Speed 3.Regler som gäller kedjorna är två stycken och är väldigt enkla.Den första är – First in, Last out. Det senaste aktiverade kortet, är det första som får igenom sin effekt.Den andra är – att Spell Speed 2 effekten kan besvaras på Spell Speed 1 eller 2, oh Spell Speed 3 besvarar på Spell Speed på 3, 2 eller 1.Som till exempel:

⦁ Spelare A aktiverar Sword of Revealing Light (Spell Speed 1)

⦁ Spelare B aktiverar Magic Jammer (Spell Speed 3)

⦁ Spelare A kan inte aktivera Stardust Dragons effekter trots att Magic Jammer vill förstöra ett kort, eftersom Stardust Dragons effekt är Spell Speed 2

⦁ Kedjan löser, Magic Jammer förstör, och nekar Sword of Revealing Light. Sword of Revealing Light löser utan effekt.

Game State

Det finns två typer av Game State under en duell – Open och ClosedNär en spelare utför en åtgärd, är Game State – Closed. Om ingenting händer, vilket betyder att inga av spelarna vill göra något, är Game State – Open. Rent spelmässigt kan det innebära detta:

⦁ Den spelare som har sin tur att spela har möjligheten att aktiver nästa Quick effekt.

⦁ Och den spelare som har sin tur passar sitt företräde till motståndaren.

⦁ Och skulle då motståndaren sedan passa tillbaka.

⦁ Och ingen kedja skapas.

⦁ Då är Game State Open!Ifall Game State är Open kan den spelare som har sin tur göra vilket som helst av dessa drag:

⦁ Dra ett kort under Draw Phase

⦁ Normal Summon

⦁ Normal Set

⦁ Göra en Special Summon som inte startar en kedja.

⦁ Ändra ett monster i Battle Position (Strids Position).

⦁ Ange en attack (under Battle Phase).

⦁ Aktivera en Ignition, eller ignition med liknande effekt.

⦁ Aktivera ett Speel Speed 1 spell kort.

⦁ Aktivera en Quick Effect.Ifall Game State är Closes så kan bara Quick Effects bli aktiverade, beroende på Quick Effect timing-regler. Varje handling som är fel eller fel Game Play kommer att bryta Game State, om inte Game State kan repareras, kan det betyda skillnaden mellan att du får en varning eller att förlorat matchen.

Chain Links

En Chain Link är ett ensamt steg i en kedja.Varje ny effekt kan startas inom en kedja, genom att lägga till en ny Chain Link, (som har ett högre nummer, än det tidigare i högsta Chain Link numret). Varje Chain Link kan bara ha en effekt från ett kort.Det finns inga allmänna begränsningar på hur många gånger ett spelkort kan aktiveras dess effekt i samma kedja, men vissa kort som till exempel – Light och Darkness Dragon, har denna begränsning uttryckligen genom deras information på kortet.Kedjan löses från och med att den Chain Link som lades sist i den fallande ordningen, och en Chain Link har blivit upplöst, kan inte fler kort läggas i kedjan.

Rule Sharking

Rule Sharking kan vara lite svårt att förklara. Men om man säger som så att Rule Sharking, är att en spelare tar hjälp av olika regler och strategier, för att göra ett försök att vinna en fördel, istället för att se till att det är ett rättvist och regelrätt Game Play. Här kommer några exempel, så det kan vara lättare att förstå vad Rule Sharking är för något:⦁ Att du försöka få motståndaren att följa en regel som inte finns.

⦁ Inte litar på att din motståndare inte aktiverar eller löser en obligatorisk effekt eftersom denna, missade sin chans.

⦁ Motståndaren spelar ett kort i sin Main Phase 1 och då säger du att – jag vill spela Mind Crush på det kortet som motståndaren har lagt i sin Standby Phase. (Ville du spela Mind Crush, så skulle du spelat det i Standby Phase och sagt – I din Standby Phase vill jag….)Straffet för att göra en Rule Sharking är en varning, då det enligt reglerna anses som ett mindre ”fel”. Med det finns domare som är betydligt strängare och ser till att du förlorar matchen (Game Loss) om du utför en Rule Sharking.Ytterligare ett exempel på Rule Sharking:Du har flera utländska kort i din Main Deck och ha översättningar på de flesta av dina spelkort, men inte just det som du aktiverar. Exempelvis aktiverar du en kopia av ”Trou Noir” (som är Dark Hole på franska). Din motståndare kräver nu en översättning.Då kanske du tänker – ”Det är Dark Hole ditt jävla kötthuvud”. Men behöver en översättning, men har ingen. I och med din brist på en översättning på kortet, påverka matchen när din motståndare också spelar samma kort. Om du ropar efter en domare för att din motspelare spelade samma kort som du, utan att denna var medveten om det. Domare kan ge dig en Game Loss, eftersom det anses som en Rule Sharking och kan leda till att bägge spelarna kan få påföljder. Domaren har inga problem att identifiera och förklara kortet som Dark Hole, och båda spelarna får sig en varning. Och eventuellt att den som ropade på en domare och få en Game Loss, eftersom du eller din motståndare försökte Rule Sharka. Det som händer dig är att du får en varning eftersom att du saknade en översättning på kortet. Och din motståndare får en varning och eventuellt en Game loss för att han försökte Rule Sharka dig!

SEGOC

SEGOC betyder Simultaneous Effects Go On Chain och är den enda gången, då en Spell Speed 1 effekten kan svara på en Chain 2 eller högre. Detta händer när det är två eller flera Flip, Trigger eller Trigger-liknande effekter försöker aktiveras samtidigt. Ett bra exempel på detta är när den spelare vars tur det är använder sig av – Dandylion, för att lösa Black Rose Dragon.Dandylion – Plant/Effect EARTH, när detta kort har blivit sänt till The Grave Yard. Special Summon 2 – Fluff Token (Plant- Type/WIND/Level 1/ ATK 0/ DEF 0) i försvars position. Dessa tokens kan inte användas för en Tribute Summon under tiden som de är Special Summoned.Black Rose Dragon. 1 Tuner + 1 eller flera icke Tuner-monster och när detta kort är Synchro Summoned: Du kan förstöra alla kort som ligger på spelplanen. En gång per din tur kan du förvisa ett Plant-Type monster från din kyrkogård, till en försvars position mot din motståndares monster, som är under dennas kontroll. Byta målet med framsidan upp till Attack Position och reducera dess ATK till 0 i slutfasen.Genom SEGOC Mechanics kommer effekterna aktivera i följande ordning:⦁ Spelaren som har turen att spelar obligatoriska Effects⦁ Motspelarens obligatoriska Effects⦁ Spelaren som har turen att spelar valfria Effects⦁ Motståndarens valfria Effects.Eftersom Dandylion är obligatorisk och Black Rose är frivillig, är kedjan byggd på detta vis:Chain Link 1 – DandylionChain Link 2 – Black Rose Dragon Nu kan du bygga kedjan normalt. Eftersom kedjorna löses bakåt, då förstör Black Rose allt på spelplanen, och sen kommer Dandylions Token till spelplanen.


Theme Designed Bymarksitbd