Specifika kort

Posted on : August 30, 2017 |post in : |Comments Off on Specifika kort |

Det finns kort som har vissa specifika regler och det kan vara lite svårt att veta hur det är att ha ett spelkort som har dessa speciella regler. Re-QliateNär du läser dessa regler, har dem vissa färgkodningar. Detta är för att det ska lättare få ett klargörande och en överblick på ett lättare sätt.De olika ”conditons” – är vad som krävs för att spelkortet eller effekten på kortet ska kunna aktiveras.Vad är ”cost” – det är vad du måste göra för att göra när du väljer aktiverat ett kort. Till vilken kostnad så att säga.Vad är ”resolution” – det är vad som händer när ingen av spelaren vill fortsätta med att aktivera kort i samma chain (kedja), alltså vad kortet gör.Detta innebär att Conditions kommer att stå med blå text, cost med grön text och resolution i röd text.Om ett monster är normalt eller Flip Summoned, och är ett level 4 kort eller lägre monster: Förneka dess effekter till slutet av denna runda.Om ett eller flera monster är Special Summoned, och är av level 5 kort eller högre:Förneka dess effekter tills slutet av denna runda. Dessutom förvisa kortet från spelplanen.Om det inte är något ”Qli” Kort på spelplanen, accepterar ”Re-Qliate”, och skicka spelkortet till ”The Grave Yard”
Re-Qliate innehåller tre effekter varav den sista är kontinuerlig.Första effekten – om ett monster är normal eller Flip Summoned och är ett level 4 kort eller läger monster: Förnekas dess effekter tills spelets runda är avslutad.

Det första du kan se, är att effekten av detta kort ska kunna aktiveras, är att det är ett level 4 kort eller lägre monster, som är Normalt eller Flip Summoned. Vad som händer, är att kortets effekt blir nekat till slutet av rundan. Det som är viktigt för spelarna, är att detta är obligatoriskt. Det betyder att, om detta spelkort visas när ett level 4 monster kallas (Summon), kommer denna effekt att gå igång direkt efter kallelsen och bli den första i kedjan.Om ett monster kallas och har en valfri effekt, som till exempel – när detta kort normalt kallas, kommer den effekten bli nummer två i kedjan om den aktiveras. Det monsters effekt kommer då att aktiveras och lösa utan att den som blir förnekad, även om den blir förnekad efter att dess effekthar blivit utlöst.Om detta kort inte är framsida upp när monstret kallas, kan detta kortet flippas upp, och monstret redan har aktiverat sin effekt som första i kedjan och då bli nummer två i kedjan och förnekar effekten i detta fall.

Andra effekten – om ett eller flera monster Special Summonds (Special kallas), och är ett level 5 kort eller högre monster: Förnekas dess effekter tills spelets runda är avslutas, och blir också förvisad när kortet lämnar slagfältet (spelplanen).Denna effekt är lik den första effekten med har en viss skillnad genom att ett monster kan Special Summones, och att det måste var av level 5 eller högre monsterkort. Monstret blir förnekad i slutet av rundan, lika dant som i den första effekten, fast skillnaden blir att spelkortet blir förvisad från slagfältet och måste lämna det. Denna effekt är obligatorisk.Det innebär att den hamnar som första i kedjan när kortet har framsidan upp och är ett level 5 kort eller högre monster som kan Special Summonas. Därför gäller samma sak med denna effekt som med den första monster som har en valfri effekt kommer inte förnekas, om det redan har framsidan uppåt. Som spelare ska du ha i åtanken att förvisnings effekt som är kopplade till denna effekt kommer finnas kvar på monstret, så länge kortet stannar kvar på spelplanen, även om monstret kommer att vändas ner till att få baksidan upp.Tredje effekten – om det inte är något ”Qli” kort på spelplanen, utom Re-Qliate, skickas spelkortet till ”The Grav Yard”. Är en kontinuerlig effekt som är aktiv hela tiden, det vill säga om det någon gång inte finns ett ”Qli” kort på spelplanen, kommer Re-Qliate att förstöras. CostCost har vi inte gått genom med det är rätt självklart vad det innebär. Det går att få reda på vad det kostar dig som spelare när du väljer att aktivera kortet.OBS! Det man bör att ha åtanken är att dessa regler är inget som finns officiellt hos KonAmi utan har tillkommit efter att spelkorten har studerats. Det innebär att det är inga dessa regler är fel, men det gäller att vara vaken som spelare, eftersom alla kanske inte följer dessa regler.


Theme Designed Bymarksitbd